شهید مدافع حرم غلامحسین محمدی

#شهید مدافع حرم غلامحسین محمدی

فرزند فدا حسین

تاریخ تولد: 1372 

تاریخ شهادت: 1396/03/28 

محل شهادت: اثریا سوریه

محل دفن: گلزار شهدای تهران

httP://sapp.ir/hamyar_shahid