شهید سید علی شیخ الاسلامی قمصری

#شهید سید علی شیخ الاسلامی قمصری

فرزند سید حسین

تاریخ تولد: 1344/07/14 

تاریخ شهادت: 1362/08/13 

محل شهادت: پنجوین

محل دفن: گلزار شهدای تهران

httP://sapp.ir/hamyar_shahid