شهید محمد حسین حاجی علی اکبری

#شهید محمد حسین حاجی علی اکبری

فرزند محمد

تاریخ تولد: 1349/01/01 

تاریخ شهادت: 1365/10/20 

محل شهادت: شلمچه

محل دفن: گلزار شهدای آبعلی

httP://sapp.ir/hamyar_shahid