شهیده زینب کمایی

#شهیده زینب (میترا) کمایی

فرزند جعفر قلی

تاریخ تولد: 1347 

محل تولد: آبادان 

تاریخ شهادت: 1361/01/02 

محل شهادت: شاهین شهر

دلیل شهادت: حجاب

محل دفن: گلستان شهدای اصفهان

لینک معرفی شهدای جمهوری اسلامی ایران در پیامرسان بومی سروش