شهید جعفر حیدریان فردوئی

#شهید جعفر حیدریان فردوئی

نام پدر: غلامرضا

تاریخ تولد: 1335/03/10 

تاریخ شهادت: 1361/01/02 

عملیات: فتح المبین

محل شهادت: کرخه

محل دفن: گلزار شهدای شیخان

لینک معرفی شهدای جمهوری اسلامی ایران در پیامرسان بومی سروش