شهید آقا نظر رنجبر

#شهید آقا نظر رنجبر

نام پدر: عباسعلی

تاریخ تولد: 1335/01/17 

تاریخ شهادت:  1359/07/27 

عملیات: بیت المقدس

محل شهادت: خرمشهر

محل دفن: گلزارشهدای خرمبید

لینک معرفی شهدای جمهوری اسلامی ایران در پیامرسان بومی سروش