شهید مفقود الاثر ابراهیم هادی

#شهید مفقود الاثر ابراهیم هادی

نام پدر: محمد حسین

تاریخ تولد: 1336/02/01 

محل تولد: تهران

تاریخ شهادت: 1361/11/22 

محل شهادت: فکه 

مناطق عملیاتی: گیلان غرب-بازی دراز

محل دفن: گمنام

وصیت نامه: هرگز فراموش نکنید تا خود را نسازیم و تغییر ندهیم،جامعه ساخته نمی شود.

لینک معرفی شهدای جمهوری اسلامی ایران در پیامرسان بومی سروش