پاسدار شهید روح الله عالی

#پاسدار #شهید #روح الله #عالی

نام پدر:   نور محمد

تاریخ تولد:   1360/08/02

محل #تولد:  #زاهدان

تاریخ #شهادت:  1396/01/21  

محل شهادت:    #کورین #زاهدان

مناطق عملیاتی:  #میر جاوه- #کورین

محل دفن:  #گلزار #شهدای #زاهدان

#وصیت نامه: پشتیبان #ولایت #فقیه باشید تا آسیبی به این مملکت نرسد.

لینک معرفی شهدای جمهوری اسلامی ایران در پیامرسان بومی سروش