شهید حسین محمدی فرزند غلامعلی

#شهید حسین محمدی

فرزند غلامعلی

تاریخ تولد: 1346/07/24 

تاریخ شهادت: 1364/12/15 

محل شهادت: فاو

محل دفن: گلزار شهدای تهران

httP://sapp.ir/hamyar_shahid