برای بزرگداشت شهدا اقدام کنید. این وظیفه ما و شماست. نام شهیدان سرافراز را زنده کنید؛ آن کسانی که عزیزترین و گرانقیمت‌ ترین سرمایه خود را ایثار کردند.
۱۳۷۶/۰۱/۲۷