شهید محمود زارعی اقدم

#شهید محمود زارعی اقدم

نام پدر: محمد

تاریخ تولد: 1345/02/10 

تاریخ شهادت: 1365/10/21 

محل شهادت: شلمچه

محل دفن: گلزار شهدای تهران