شهید امرالله یوسفی

#شهید امرالله یوسفی

فرزند امیر حمزه

تاریخ تولد: 1329 

تاریخ شهادت: 1361/01/17 

محل شهادت: خوزستان

محل دفن: گلزار شهدای شهید آباد

httP://sapp.ir/hamyar_shahid