شهید محمود بختیاری

#شهید محمود بختیاری

فرزند محمد

تاریخ تولد: 1345/10/27 

تاریخ شهادت: 1365/10/22 

محل شهادت: شلمچه

محل دفن: گلزار شهدای تهران

httP://sapp.ir/hamyar_shahid