شهید ذبیح اله اکبری

#شهید ذبیح اله اکبری

فرزند حجت اله

تاریخ تولد: 1347/02/20 

تاریخ شهادت: 1361/02/29 

محل شهادت: شلمچه

محل دفن: گلزار شهدای تهران

httP://sapp.ir/hamyar_shahid