کارت همیار شهید

#شهید  محمد  اقتداری

نام پدر:  غلام
تاریخ تولد: 03/ 09/ 1331
محل تولد: شهرستان  رودان
تاریخ شهادت:  1367/05/06  
محل شهادت:  شلمچه
عملیات:  مرصاد
محل دفن:  روستای دازبر
وصیت نامه :شما را سفارش میکنم که خدا را فراموش نکنید و همیشه او را ناظر به حال‌خود دیده و مثل من غافل نباشید.