کارت همیار شهید

#شهید همت الله همتی

نام پدر:  علی  فتح

تاریخ تولد:     1350

محل تولد:  نصرآباد

تاریخ #شهادت:  1370/05/20  

محل شهادت:  طلائیه

مناطق عملیاتی:  بیت المقدس

محل دفن:  گلزار شهدای دشت روم

وصیت نامه: در راه اسلام و قرآن بجنگید و ایمان و یکپارچگی خود را همیشه حفظ کنید.

لینک معرفی شهدای جمهوری اسلامی ایران در پیامرسان بومی سروش