شهید سید محمود احمدی

#شهید سید محمود احمدی

نام پدر:   سید احمد

تاریخ تولد:      1341

محل تولد:    سعادت شهر

تاریخ شهادت:  1365/04/23  

محل شهادت:      حاج عمران

مناطق عملیاتی:  منطقه حاج عمران

محل دفن:  دار الرحمه سعادت شهر

وصیت نامه: هدفم از رفتن به جبهه اینست که دینم را به اسلام و ملت و مملکتم ادا نمایم.

لینک معرفی شهدای جمهوری اسلامی ایران در پیامرسان بومی سروش