شهید مرحمت بالا زاده

#شهید  مرحمت   بالا زاده

نام پدر: حضرتقلی

تاریخ تولد:  17/ 03/ 1349

محل تولد: روستای چای گرمی

تاریخ شهادت: 1363/12/21  

محل شهادت: جزیره مجنون

عملیات: بدر

محل دفن: روستای گرمی انگوت

وصیت نامه: تا آخرین قطره خونتان از این انقلاب و رهبراین انقلاب محافظت کنید تا  اینکه انقلاب  را به منجی عالم بشریت تحویل بدهید.

لینک معرفی شهدای جمهوری اسلامی ایران در پیامرسان بومی سروش