کارت همیار شهید

#شهید هادی باغبانی

نام پدر:  محمود

تاریخ تولد:   15/ 06/ 1362

محل تولد:   روستای  دار بدین 

تاریخ شهادت:   1392/05/28  

محل شهادت:    دمشق

مناطق عملیاتی:  مناطق  حاشیه‌ای  دمشق

محل دفن:  امامزاده ابراهیم (ع) بابلسر

وصیت نامه: ولایت  پذیری،رعایت  حجاب،  دینداری،تقویت ایمان ،نماز و روزه ،احترام به پدر و مادر و خوش‌قلبی را سر لوحه کارهای خود قرار دهید.

لینک معرفی شهدای جمهوری اسلامی ایران در پیامرسان بومی سروش