شهید حسن امام دوست

#شهید   حسن  امام  دوست

نام  پدر:  گلزار         

تاریخ  تولد:  1340/02/05

محل  تولد:  زابل

تاریخ  شهادت:   1362/07/29 

محل  شهادت:   مریوان

نام  عملیات :   والفجر 2 - والفجر 3

محل  دفن:  امامزاده عبدالله  گلستان

وصیت نامه: ای فرزندانم شما را به تقوی و ترس از خدا سفارش می کنم.

لینک معرفی شهدای جمهوری اسلامی ایران در پیامرسان بومی سروش